Studiehjälpmedel
Förtappelsens söner


Förtappelsens söner

De som följer Satan och som kommer att lida med honom i evigheten. Förtappelsens söner är 1) de som följde Satan och kastades ut från himlen i föruttillvaron och 2) de som fick födas till denna värld med fysiska kroppar men som sedan tjänade Satan och helt och hållet vände sig mot Gud. De som tillhör den senare gruppen kommer att uppstå från de döda men kommer inte att återlösas från den andra (andliga) döden och kan inte vistas i ett rike med härlighet (L&F 88:32, 35).