Studiehjälpmedel
Ogräs


Ogräs

Onyttig eller skadlig växt. En viss sort ser ut som vete och kan inte skiljas från vetet förrän det är helt moget (Matt. 13:24–30; L&F 86:1–7).