Studiehjälpmedel
Återlösaren


Återlösaren

Jesus Kristus är människosläktets store Återlösare eftersom han genom sin försoning betalat priset för människornas synder och möjliggjort allas uppståndelse.