Studiehjälpmedel
Ogudaktig, ogudaktighet


Ogudaktig, ogudaktighet

Någon eller något som strider mot Guds vilja eller bud.