Studiehjälpmedel
Homosexuell handling
föregående nästa

Homosexuell handling

Känslomässig och sexuell dragning till personer av samma kön. Gud förbjuder utövande av sådan sexualitet.