Studiehjälpmedel
Evangeliets återställelse


Evangeliets återställelse

Då Gud låter återställa sitt evangeliums sanningar och förordningar bland människor på jorden. Jesu Kristi evangelium gick förlorat på jorden genom det avfall som ägde rum efter Kristi apostlars jordiska verksamhet. Detta avfall nödvändiggjorde evangeliets återställelse. Genom syner, änglars betjäning och uppenbarelser till människor på jorden återställde Gud evangeliet. Återställelsen inleddes av profeten Joseph Smith (JS–H 1; L&F 128:20–21) och har fortsatt fram till vår tid genom Herrens levande profeters verksamhet.

Skriv ut