Helig, heligt
    Footnotes

    Helig, heligt

    Upphöjd över världen, med gudaktig karaktär eller andligt och moraliskt ren. Motsatsen till helig är tarvlig eller världslig.