Studiehjälpmedel
Helig, heligt


Helig, heligt

Upphöjd över världen, med gudaktig karaktär eller andligt och moraliskt ren. Motsatsen till helig är tarvlig eller världslig.