Studiehjälpmedel
Fördöma, fördömelse


Fördöma, fördömelse

Att döma eller dömas skyldig av Gud. Fördömelse är det tillstånd då man hejdas i sin utveckling och förmenas tillträde till Guds närhet och hans härlighet. Fördömelse finns av olika grader. Alla som inte uppnår den celestiala upphöjelsen i dess fullhet blir i viss grad begränsade vad gäller utveckling och förmåner, och de är i det avseendet fördömda.