Studiehjälpmedel
Tillit


Tillit

Förlita sig på eller ha förtroende för någon eller något. I andlig bemärkelse är tillit att förtrösta på Gud och hans Ande.