Studiehjälpmedel
Nåden


Nåden

Den kraft från Gud som gör det möjligt för män och kvinnor att få välsignelser i detta liv och nå evigt liv och upphöjelse efter det att de utövat tro, omvänt sig och gjort sitt bästa för att hålla buden. Sådan gudomlig hjälp eller styrka ges genom Guds barmhärtighet och kärlek. Alla dödliga personer behöver den gudomliga nåden på grund av Adams fall och likaså på grund av mänskliga svagheter.