Studiehjälpmedel
Förbundsarken


Förbundsarken

Förbundsarken, även kallad Jehovas ark och Vittnesbördets ark, var en avlång kista eller låda av trä, överdragen med guld. Det var det äldsta och heligaste av israeliternas religiösa symboler. Nådastolen som ställdes ovanpå ansågs vara Jehovas jordiska boning (2 Mos. 25:22). Då templet färdigställts placerades arken i det Allraheligaste, den heligaste platsen i byggnaden (1 Kung. 8:1–8).