Studiehjälpmedel
Eden


Eden

Våra första föräldrars, Adams och Evas, hem (1 Mos. 2:8–3:24; 4:16; 2 Ne. 2:19–25; Mose 3–4; Abr. 5), utformad som en trädgård, österut i Eden. Adam och Eva drevs ut från Eden efter att ha ätit av den förbjudna frukten och blivit dödliga (Mose 4:29). Nutida uppenbarelse bekräftar Bibelns berättelse om Edens lustgård. Där ges också den viktiga informationen att lustgården var belägen på det som nu är den nordamerikanska kontinenten.