Studiehjälpmedel
Kvorum


Kvorum

Ordet kvorum kan användas på två sätt: 1) En speciell grupp män som innehar samma ämbete inom prästadömet. 2) En majoritet, eller minsta antal av en prästadömsgrupp som måste vara närvarande för att kunna besluta i kyrkans angelägenheter (L&F 107:28).