Studiehjälpmedel
Tro


Tro

Förtrösta på någon eller något, eller att acceptera något som sant. Man måste omvända sig och tro på Jesus Kristus för att kunna bli frälst i Guds rike (L&F 20:29). I skrifterna betyder tro oftast en tillit och en förtröstan på Jesus Kristus som gör att en person vill lyda honom. Tron måste ha Kristus i centrum för att leda till frälsning. De sista dagars heliga har också tro på Gud Fadern, den Helige Anden, prästadömets kraft och andra viktiga aspekter av det återställda evangeliet.

Tro innebär hopp och visshet om det vi inte kan se men som ändå är verkligt (Hebr. 11:1; Alma 32:21; Eth. 12:6). Tron väcks genom att man får höra evangeliet undervisas genom bemyndigade tjänare, sända av Gud (Rom. 10:14–17). Underverk skapar inte tro, men stark tro utvecklas genom lydnad mot Jesu Kristi evangelium. Tro kommer med andra ord genom rättfärdighet (Alma 32:40–43; Eth. 12:4, 6, 12; L&F 63:9–12).

Sann tro åstadkommer under, syner, drömmar, helbrägdagörelser och alla de Guds gåvor som han ger till sina heliga. Genom tro får man syndernas förlåtelse och kan till sist vistas i Guds närhet. Brist på tro leder till sådan hopplöshet som kommer av ondska (Moro. 10:22).