Studiehjälpmedel
Förbund


Förbund

En överenskommelse mellan Gud och människa, men de handlar inte som jämlika i överenskommelsen. Gud anger villkoren för förbundet och människan samtycker till att göra det Gud ber henne göra. Gud lovar sedan människorna vissa välsignelser för deras lydnad.

Principer och förrättningar tas emot genom förbund. Medlemmar i kyrkan som sluter sådana förbund lovar att hålla dem. Så till exempel sluter medlemmarna förbund med Herren vid dopet och förnyar detta förbund genom att ta del av sakramentet. I templet ingår de ytterligare förbund. Herrens folk är ett förbundsfolk och får stora välsignelser då de håller de förbund de slutit med Herren.