Studiehjälpmedel
Lagen


Lagen

De Guds bud, befallningar eller regler på vilka alla välsignelser och straff grundas både i himlen och på jorden. De som lyder Guds lagar får de utlovade välsignelserna. Profeten Joseph Smith lärde att alla människor också bör lyda, hedra och stödja landets lagar (TA 1:12).

Moses lag var en förberedande lag för att föra människor till Kristus. Det var en lag med begränsningar, föreskrifter och förrättningar. I dag är Kristi lag, den som fullbordade Moses lag, evangeliets fullhet eller ”frihetens fullkomliga lag” (Jak. 1:25).