Studiehjälpmedel
Mosiah, Benjamins son


Mosiah, Benjamins son

En rättfärdig nephitisk kung och profet i Mormons bok. Mosiah följde sin fars rättfärdiga föredöme (Mosiah 6:4–7). Han översatte de tjugofyra guldplåtarna som innehöll jarediternas uppteckningar (Mosiah 28:17).

Mosiahs bok

En bok i Mormons bok. Kapitel 1–6 innehåller kung Benjamins kraftfulla tal till sitt folk. Herrens Ande vidrörde deras hjärtan och folket omvände sig och kände inte mer någon önskan att göra ont. Kapitel 7–8 berättar om en grupp nephiter som gått för att bo i lamaniternas land. En grupp sändes ut för att hitta dem. Ammon, gruppens ledare, fann dem och fick höra om deras prövningar under lamanitiskt förtryck. Kapitel 9–24 beskriver detta förtryck och hur deras ledare – Zeniff, Noa och Limhi – levde under lamaniterna. Profeten Abinadis martyrdöd beskrivs också. Alma omvändes vid rättegången mot Abinadi. Kapitel 25–28 återger berättelserna om hur Almas son och kung Mosiahs fyra söner blev omvända. I kapitel 29 förespråkar kung Mosiah att ett system med domare ska ersätta kungarna. Alma, Almas son, valdes att bli den förste överdomaren.