Studiehjälpmedel
Harmagedon


Harmagedon

Namnet Harmagedon kommer av hebreiskans Har Megiddo som betyder ”Megiddos berg”. Megiddos dal ligger i västra delen av Jisreelslätten, åtta mil norr om Jerusalem, och är platsen för flera avgörande slag i Gamla testamentet. Ett stort och avgörande slag som ska utkämpas omkring tiden för Herrens andra ankomst kallas slaget vid Harmagedon eftersom det kommer att inledas på den platsen. (Se Hes. 39:11; Sak. 12–14, särskilt 12:11; Upp. 16:14–21.)