Studiehjälpmedel
Paulus


Paulus

En apostel i Nya testamentet. Paulus hebreiska namn var Saulus, och han gick under detta namn tills han påbörjade sin missionsresa till icke-judarna. Han hade tidigare förföljt kyrkan, men omvändes efter att ha sett Jesus Kristus i en syn. Paulus företog tre omfattande missionsresor och skrev många brev till de heliga. Fjorton av dessa brev utgör i dag en del av Nya testamentet. Till sist fördes han som fånge till Rom och dödades där, troligen på våren 65 e.Kr.