Studiehjälpmedel
Kungaböckerna


Kungaböckerna

Två böcker i Gamla testamentet. Dessa böcker återger Israels historia från det att Adonia, kung Davids fjärde son, gjorde uppror (omkring 1015 f.Kr.) och fram till Judas slutliga fångenskap (omkring 586 f.Kr.). De innefattar det norra rikets (Israels tio stammars) hela historia från delningen fram till det att assyrierna förde dem i fångenskap till de nordliga länderna. Se även Kronologisk översikt i tillägget.

1 Kungaboken

Kapitel 1 beskriver de sista dagarna i kung Davids liv. Kapitel 2–11 berättar om Salomos liv. Kapitel 12–16 berättar om Salomos efterföljare, Rehabeam och Jerobeam. Jerobeam orsakade delningen av Israels rike. Andra kungar nämns också. Kapitel 17–21 återger delar av Elias verksamhet då han tillrättavisade Ahab, kung över Israel. Kapitel 22 berättar om ett krig mot Syrien under vilket Ahab och Josafat, kung av Juda, slår samman sina styrkor. Profeten Mika profeterar mot kungarna.

2 Kungaboken

Kapitel 1:1–2:11 fortsätter berättelsen om Elias liv och om hur Elia far till himlen i en vagn av eld. Kapitel 2–9 berättar om Elishas verksamhet med tro och stor kraft. Kapitel 10 berättar om kung Jehu och om hur han förgjorde Ahabs hus och Baals präster. Kapitel 11–13 är en uppteckning om Joash rättfärdiga regeringstid och Elishas död. Kapitel 14–17 berättar om olika kungar som regerade i Israel och Juda, ofta i ogudaktighet. Kapitel 15 berättar hur assyrierna tar Israels tio stammar som fångar. Kapitel 18–20 handlar om Hiskias, judakungens, rättfärdiga liv och om profeten Jesaja. Kapitel 21–23 berättar om kungarna Manasse och Josia. Enligt traditionen var Manasse ansvarig för Jesajas martyrdöd. Josia var en rättfärdig kung som återupprättade lagen bland judarna. Kapitel 24–25 handlar om den babyloniska fångenskapen.