Studiehjälpmedel
Tillbe, tillbedjan


Tillbe, tillbedjan

Att dyrka, älska, vörda, tjäna och hänge sig åt Gud (L&F 20:19). Tillbedjan innefattar bön, fasta, tjänande i kyrkan, deltagande i evangeliets förrättningar och andra handlingar som visar hängivenhet och kärlek till Gud.