Prästadömets nycklar
    Footnotes

    Prästadömets nycklar

    Nycklar är rättigheten att presidera, eller den fullmakt som Gud gett till människan att leda, styra och administrera Guds prästadöme på jorden. De prästadömsbärare som kallas att presidera får nycklar av dem som har myndighet över dem. Prästadömsbärare använder prästadömet endast inom de gränser som satts av dem som innehar nycklarna. Kyrkans president innehar prästadömets alla nycklar (L&F 107:65–67, 91–92; 132:7).