Studiehjälpmedel
Nya Jerusalem


Nya Jerusalem

Den plats där de heliga ska samlas och där Kristus personligen ska regera tillsammans med dem under tusenårsriket. Sion (Nya Jerusalem) ska byggas på det amerikanska fastlandet och jorden ska förnyas och återfå sin paradisiska härlighet (TA 1:10). Namnet syftar också på en helig stad som ska komma ner från himlen vid tusenårsrikets början.