Studiehjälpmedel
Inspiration, inspirera


Inspiration, inspirera

Himmelsk ledning från Gud till människa. Inspiration kommer ofta genom Anden på olika sätt till en persons sinne eller hjärta.