Studiehjälpmedel
Timoteusbreven


Timoteusbreven

Två böcker i Nya testamentet. Båda var ursprungligen brev som Paulus skrev till Timoteus.

1 Timoteusbrevet

Paulus skrev det första brevet efter sin första fängelsevistelse. Han hade lämnat Timoteus i Efesos i tanke att återvända senare (1 Tim. 3:14). Emellertid befarade Paulus att han skulle bli försenad och skrev därför till Timoteus, kanske från Makedonien (1 Tim. 1:3), för att ge honom råd och uppmuntran rörande hur han skulle fullgöra sin plikt.

Kapitel 1 innehåller Paulus hälsning och hans undervisning om dåraktiga spekulationer som letade sig in i kyrkan. Kapitel 2–3 ger instruktioner om offentlig gudsdyrkan och om kyrkoledares karaktär och uppträdande. Kapitel 4–5 innehåller en beskrivning av den sista tidens avfall och råd till Timoteus om hur han skulle ta hand om dem han var ledare för. Kapitel 6 är en förmaning att visa sig trofast och undvika världslig rikedom.

2 Timoteusbrevet

Paulus skrev det andra brevet under sin andra fängelsevistelse, kort före sin martyrdöd. Det innehåller apostelns sista ord och visar det förunderliga mod och den tillit med vilka han mötte döden.

Kapitel 1 innehåller Paulus hälsning och uppmaning till Timoteus. Kapitel 2–3 ger olika varningar och anvisningar, med en uppfordran att möta faror som väntar. Kapitel 4 är ett budskap till Paulus vänner, med råd om hur avfällingar ska behandlas.