Studiehjälpmedel
Brevet till Titus


Brevet till Titus

Medan Paulus tillfälligt var frisläppt från romersk fångenskap, skrev han brevet till Titus, som var på Kreta. Brevet tar huvudsakligen upp frågor som berör kyrkans inre disciplin och organisation.

Kapitel 1 innehåller Paulus hälsning och dessutom instruktioner till och allmänna krav på en biskop. Kapitel 2–3 innehåller allmän undervisning och personliga budskap till Titus om hur olika grupper i den kretensiska kyrkan skulle behandlas. Paulus uppmuntrade de heliga att övervinna splittring, att vara måttfulla och trofasta samt fortsätta med goda gärningar.