Studiehjälpmedel
Jakob, Lehis son


Jakob, Lehis son

En profet i Mormons bok och författare till flera predikningar i Nephis andra bok och i Jakobs bok (2 Ne. 6–11; Jakob 1–7).

Jakobs bok

Den tredje boken i Mormons bok. Kapitel 1 berättar att Nephi överlämnade uppteckningarna till Jakob och sedan invigde Jakob och hans bror Josef till att vara präster och lärare för folket. Kapitel 2–4 är predikningar som förmanar folket att vara moraliskt rena. Jakob undervisade också om en återlösande Messias ankomst, och han angav skälen till att några i Israel inte skulle ta emot honom vid hans ankomst. Kapitel 5–6 innehåller Jakobs vittnesbörd och en profetisk liknelse över Israels folks historia och mission. Kapitel 7 innehåller berättelsen om en lärd upprorsman som hette Sherem, som överväldigades av Jakobs gudomliga vittnesbörd.