Studiehjälpmedel
Bibeln


Bibeln

En samling hebreiska och kristna skrifter som innehåller gudomliga uppenbarelser. Ordet bibel betyder ”böcker”. Bibeln är ett verk av många profeter och inspirerade skribenter som handlade under den Helige Andens inflytande (2 Petr. 1:21).

Den kristna Bibeln har två avdelningar som vanligen kallas Gamla och Nya testamentet. Gamla testamentet består av de heliga skrifter som var i bruk bland judarna i Palestina under Herrens jordiska verksamhet. Nya testamentet innehåller skrifter från den apostoliska tiden och anses ha samma helighet och auktoritet som de judiska heliga skrifterna. Gamla testamentets böcker är hämtade från nationell litteratur som spänner över många århundraden och skrevs nästan uteslutande på hebreiska, medan Nya testamentets böcker är en enda generations verk och skrevs huvudsakligen på grekiska.

I Gamla testamentet står ordet testamente för ett hebreiskt ord som betyder ”förbund”. Det gamla förbundet är den lag som gavs åt Mose när Israel förkastade den evangeliets fullhet som funnits bland Guds folk ända från begynnelsen. Det nya förbundet är evangeliet såsom Jesus Kristus lärde det.

I den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet) var böckerna uppdelade i tre grupper: Lagen, profeterna och skrifterna. I Bibeln som används av den kristna världen indelas böckerna efter ämne, till exempel historiska, poetiska och profetiska.

Nya testamentets böcker är vanligen ordnade enligt följande: de fyra evangelierna och apostlagärningarna; Paulus brev; Jakobs, Petrus, Johannes och Judas brev; samt Uppenbarelseboken.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vördar och respekterar Bibeln och betygar också att Herren fortsätter att ge ytterligare uppenbarelser genom sina profeter i de sista dagarna som stödjer och bekräftar Bibelns redogörelse för Guds handlande med människorna.