Studiehjälpmedel
Uteslutning


Uteslutning

Uteslutning är kyrkans strängaste disciplinära åtgärd. Den som uteslutits är inte längre medlem i kyrkan. Kyrkans ledare utesluter någon från kyrkan endast då denne valt att leva på ett sätt som strider mot Herrens bud och på så sätt diskvalificerat sig för vidare medlemskap i kyrkan.