Studiehjälpmedel
Levi


Levi

I Gamla testamentet Jakobs och Leas tredje son (1 Mos. 29:34; 35:23). Levi blev stamfader till en av Israels stammar.

Levis stam

Jakob välsignade Levi och hans efterkommande (1 Mos. 49:5–7, 28). Efterkommande till Levi betjänade i Israels helgedomar (4 Mos. 1:47–54). Aron var levit, och hans efterkommande var präster (2 Mos. 6:16–20; 28:1–4; 29). Leviterna assisterade prästerna, Arons söner (4 Mos. 3:5–10; 1 Kung. 8:4). De var ibland musiker (1 Krön. 15:16; Neh. 11:22); utförde slaktoffer (2 Krön. 29:34; Esra 6:20); och hjälpte i allmänhet till i templet (Neh. 11:16). Leviterna invigdes till Herrens tjänst för att utföra förrättningarna för Israels barn. Leviterna själva frambars som offer till förmån för Israels barn (4 Mos. 8:11–22). På så sätt blev de Guds egendom, givna till honom i den förstföddes ställe (4 Mos. 8:16). De blev inte invigda utan renade för sitt ämbete (4 Mos. 8:7–16). De fick inga landområden som arvedel i Kanaan (4 Mos. 18:23–24), men de fick tiondet (4 Mos. 18:21), fyrtioåtta städer (4 Mos. 35:6) och rättighet att få allmosor av folket vid högtiderna (5 Mos. 12:18–19; 14:27–29).