Studiehjälpmedel
Habackuk


Habackuk

En gammaltestamentlig profet i Juda som talade om folkets syndfullhet, troligen under Jojakins regeringstid (ca 600 f.Kr.).

Habackuks bok

Kapitel 1 är ett samtal mellan Herren och hans profet, liknande samtalen i Jeremia 12 och Läran och förbunden 121. Habackuk bekymrade sig över att de ogudaktiga tycktes ha framgång. I kapitel 2 råder Herren Habackuk att ha tålamod – de rättfärdiga måste lära sig att leva av tro. I kapitel 3 finns Habackuks bön nedtecknad, där han erkänner Guds rättvisa.