Studiehjälpmedel
Officiellt tillkännagivande 1


Officiellt tillkännagivande 1

Tryckt på sista sidorna av Läran och förbunden. Den första delen av Officiellt tillkännagivande 1 kallas också ”Manifestet”. Det gavs genom president Wilford Woodruff och framlades för kyrkans medlemmar vid en generalkonferens den 6 oktober 1890. Med början 1862 hade olika lagar under de påföljande tjugofem åren gjort månggifte olagligt i Förenta staterna. Herren visade Wilford Woodruff genom en syn och en uppenbarelse vad som skulle hända om de sista dagars heliga inte upphörde med månggiftet. Genom Manifestet tillkännagavs officiellt att polygama äktenskap inte längre utfördes.