Studiehjälpmedel
Läran och förbunden


Läran och förbunden

En samling nutida gudomliga uppenbarelser och inspirerade tillkännagivanden. Herren gav dem till Joseph Smith och flera av hans efterträdare för att etablera och styra Guds rike på jorden i de sista dagarna. Boken Läran och förbunden är ett av kyrkans standardverk tillsammans med Bibeln, Mormons bok och Den kostbara pärlan. Läran och förbunden är emellertid unik eftersom den inte är en översättning från forntida dokument. Gud gav dessa uppenbarelser genom sina utvalda profeter i vår tid för att återställa sitt heliga verk och upprätta sitt rike. I uppenbarelserna hör man Herren Jesu Kristi milda men bestämda röst (L&F 18:35–36).

Joseph Smiths historia uppger att Läran och förbunden är kyrkans grundval i dessa sista dagar och en tillgång för världen (L&F 70: överskriften). Genom de uppenbarelser som finns däri börjar arbetet med att bereda vägen för Herrens andra ankomst, som uppfyllelse av alla de ord som talats av profeterna sedan världens begynnelse.