Studiehjälpmedel
Helgelse, heliggörelse


Helgelse, heliggörelse

Processen att bli fri från synd, ren och helig genom Jesu Kristi försoning (Mose 6:59–60).