Studiehjälpmedel
Lehi, Nephis far


Lehi, Nephis far

I Mormons bok en hebreisk profet som ledde sin familj och sina efterföljare från Jerusalem till ett utlovat land på västra halvklotet omkring 600 f.Kr. Lehi var den förste profeten bland sitt folk i Mormons bok.

Lehi flydde från Jerusalem med sin familj på Herrens befallning (1 Ne. 2:1–4). Han var ättling till den Josef som såldes till Egypten (1 Ne. 5:14). Herren gav honom en syn om livets träd (1 Ne. 8:2–35). Lehi och hans söner byggde ett fartyg och for till det västra halvklotet (1 Ne. 17–18). Han och hans efterkommande blev bofasta i ett nytt land (1 Ne. 18:23–25). Före sin död välsignade Lehi sina söner och undervisade dem om Kristus och Mormons boks framkomst i de sista dagarna (2 Ne. 1:1–4:12).

Lehis bok

Joseph Smith började med Lehis bok när han översatte Mormons bok. Det var en uppteckning som Mormon förkortat med Lehis plåtar som underlag. När Joseph översatt 116 manuskriptsidor från denna bok, gav han manuskriptet till Martin Harris, som en kort tid verkade som skrivare vid översättningen av Mormons bok. Sidorna gick förlorade och Joseph översatte inte Lehis bok igen för att ersätta det förlorade manuskriptet, i stället översatte han andra redogörelser för samma tid från guldplåtarna (se inledningarna till L&F 3; 10). Dessa andra uppteckningar utgör nu de sex första böckerna i Mormons bok.