Studiehjälpmedel
Jorden


Jorden

Den planet på vilken vi lever, skapad av Gud genom Jesus Kristus för att användas av människan under hennes jordiska prövotid. Dess slutliga bestämmelse är att bli förhärligad och upphöjd (L&F 77:1–2; 130:8–9). Jorden ska bli en evig arvedel för dem som levt värdiga celestial härlighet (L&F 88:14–26). De kommer att åtnjuta Faderns och Sonens närhet (L&F 76:62).

Skapad åt människan

En levande enhet

Jordens delning

Jordens rening

Jordens slutliga tillstånd