Studiehjälpmedel
Ammon, ättling till Zarahemla


Ammon, ättling till Zarahemla

I Mormons bok en stark och mäktig man som ledde en expedition från Zarahemla till landet Lehi-Nephi (Mosiah 7:1–16). Han fick se urgamla uppteckningar och förklarade vad en siare är (Mosiah 8:5–18). Senare hjälpte han till att befria kung Limhi och hans folk från lamaniterna och föra dem tillbaka till Zarahemla (Mosiah 22).