Studiehjälpmedel
Lucifer


Lucifer

Namnet betyder ”den lysande” eller ”Ljusbringaren”. Han kallas också Morgonrodnadens son eller Gryningens son. Lucifer var en andeson till vår himmelske Fader och ledde upproret i föruttillvaron. Nutida uppenbarelser ger oss fler detaljer om Lucifers fall (L&F 76:25–29).