Studiehjälpmedel
Mose


Mose

En gammaltestamentlig profet som ledde israeliterna ut ur egyptisk fångenskap och gav dem en uppsättning religiösa och sociala lagar samt lagar angående deras kost, vilka uppenbarades av Gud.

Moses verksamhet sträckte sig bortom hans jordelivs gränser. Joseph Smith lärde att han, tillsammans med Elia, kom till förklaringsberget och gav prästadömsnycklar till Petrus, Jakob och Johannes (Matt. 17:3–4; Mark. 9:4–9; Luk. 9:30; L&F 63:21).

Mose visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery den 3 april 1836 i templet i Kirtland, Ohio, och överlämnade till dem nycklarna till Israels insamling (L&F 110:11).

I det som uppenbarats i dessa sista dagar talas det mycket om Mose. Han nämns ofta i Mormons bok, och i Läran och förbunden lär vi om hans verksamhet (L&F 84:20–26) och att han fick prästadömet genom sin svärfar Jetro (L&F 84:6).

De sista dagarnas heligas skrifter bekräftar också Bibelns berättelse om hans verksamhet bland Israels barn och bekräftar att han är författare till de fem böcker som inleder Gamla testamentet (1 Ne. 5:11; Mose 1:40–41).

Moses bok

En bok i Den kostbara pärlan som innehåller Joseph Smiths inspirerade översättning av de sju första kapitlen av 1 Moseboken.

I kapitel 1 finns en syn där Mose såg Gud, som för honom uppenbarade hela frälsningsplanen. Kapitel 2–5 är en redogörelse för människans skapelse och fall. Kapitel 6–7 innehåller en syn om Enok och hans verksamhet på jorden. Kapitel 8 innehåller en syn om Noa och den stora floden.

De fem moseböckerna

De fem första böckerna i Gamla testamentet är Moses böcker. De mässingsplåtar som Nephi tog från Laban innehöll Moses böcker (1 Ne. 5:11).