Skrifterna
Mose 2
föregående nästa

Kapitel 2

(Juni–oktober 1830)

Gud skapar himlarna och jorden – Alla former av liv skapas – Gud gör människan och ger henne herravälde över allt annat.

1 Och det hände sig att Herren talade till Mose och sa: ”Se, jag auppenbarar för dig rörande denna bhimmel och denna cjord. Skriv ner de ord som jag talar. Jag är begynnelsen och änden, dGud den Allsmäktige. Genom min eEnfödde fskapade jag allt detta, ja, i begynnelsen skapade jag himlen och jorden på vilken du står.”

2 Och ajorden var formlös och tom, och jag lät mörker komma över djupets yta, och min Ande svävade över vattenytan, för jag är Gud.

3 Och jag, Gud, sa: ”Låt det bli aljus, och det blev ljus.”

4 Och jag, Gud, såg ljuset och att ljuset var agott. Och jag, Gud, skilde ljuset från mörkret.

5 Och jag, Gud, kallade ljuset dag och mörkret kallade jag natt, och detta gjorde jag genom min makts aord, och det skedde såsom jag btalade. Och det blev afton och det blev morgon den första cdagen.

6 Och vidare sa jag, Gud: ”Låt det bli ett avalv mitt i vattnet”, och det skedde alldeles som jag talade, och jag sa: ”Låt det skilja vattnen från vattnen”, och det skedde så.

7 Och jag, Gud, gjorde valvet och skilde avattnen, ja, de stora vattnen under valvet från vattnen ovanför valvet, och det skedde alldeles som jag talade.

8 Och jag, Gud, kallade valvet ahimmel, och det blev afton och det blev morgon den andra dagen.

9 Och jag, Gud, sa: ”Låt samla vattnen under himlen till aen enda plats”, och det skedde så. Och jag, Gud, sa: ”Låt torra marken komma fram”, och det skedde så.

10 Och jag, Gud, kallade torra marken aland, och vattensamlingarna kallade jag hav. Och jag, Gud, såg att allt som jag hade gjort var gott.

11 Och jag, Gud, sa: ”Låt jorden frambringa agräs, fröbärande örter, fruktträd som efter sitt slag bär frukt samt träd som bär frukt med frön i sig, på jorden”, och det skedde alldeles som jag talade.

12 Och jorden frambringade gräs, varje fröbärande ört efter sitt slag och träd som bar frukt med frön i sig efter deras slag, och jag, Gud, såg att allt som jag hade gjort var gott.

13 Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen.

14 Och jag, Gud, sa: ”Låt det bli ljus på himlavalvet för att skilja dagen från natten och låt dem vara till tecken och till årstider och till dagar och till år,

15 och låt dem vara till ljus på himlavalvet för att ge ljus på jorden.” Och det skedde så.

16 Och jag, Gud, gjorde två stora ljus, det större aljuset till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten. Och det större ljuset var solen, och det mindre ljuset var månen, och även stjärnorna gjordes alldeles enligt mitt ord.

17 Och jag, Gud, satte dem på himlavalvet till att ge ljus på jorden,

18 och solen till att råda över dagen, och månen till att råda över natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och jag, Gud, såg att allt som jag hade gjort var gott.

19 Och det blev afton och det blev morgon den fjärde dagen.

20 Och jag, Gud, sa: ”Låt vattnen frambringa ett vimmel av levande varelser och fåglar som kan flyga över jorden i det öppna himlavalvet.”

21 Och jag, Gud, skapade stora avalar och alla slags levande varelser som rör sig i vattnet, och vattnet frambringade ett vimmel av dem efter deras slag, och varje bevingad fågel efter sitt slag. Och jag, Gud, såg att allt som jag hade skapat var gott.

22 Och jag, Gud, välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och aföröka er, och fyll vattnen i havet och låt fåglarna föröka sig på jorden.”

23 Och det blev afton och det blev morgon den femte dagen.

24 Och jag, Gud, sa: ”Låt jorden frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur och kräldjur och jordens djur efter deras slag.” Och det skedde så.

25 Och jag, Gud, skapade djuren efter deras slag, och boskapsdjuren efter deras slag, och alla kräldjur på jorden efter deras slag. Och jag, Gud, såg att allt detta var gott.

26 Och jag, Gud, sa till min aEnfödde som var med mig från begynnelsen: ”Låt oss bgöra människan till vår cavbild och till att vara oss lika”, och det skedde så. Och jag, Gud, sa: ”Låt dem få dherravälde över fiskarna i havet och över fåglarna i luften och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som krälar på jorden.”

27 Och jag, aGud, skapade människan till min egen avbild, till min Enföddes avbild skapade jag henne, till man och kvinna skapade jag dem.

28 Och jag, Gud, välsignade dem och sa till dem: ”Var fruktsamma och aföröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och ha herravälde över fiskarna i havet och över fåglarna i luften och över allt levande som rör sig på jorden.”

29 Och jag, Gud, sa till människan: ”Se, jag har gett dig alla fröbärande örter som finns på hela jordens yta, och alla träd varpå det finns frukt av ett träd som ger frön. Detta ska vara till aföda åt er.

30 Och åt alla jordens djur och åt alla luftens fåglar och åt allt som krälar på jorden, som jag ger liv, ska ges alla rena örter till föda.” Och det skedde alldeles som jag talade.

31 Och jag, Gud, såg allt som jag hade gjort och se, allt som jag hade gjort var mycket agott. Och det blev afton och det blev morgon den bsjätte dagen.