Studiehjälpmedel
Skapa, skapelsen


Skapa, skapelsen

Att organisera. Gud verkade genom sin Son Jesus Kristus och organiserade elementen i naturen för att forma himlarna och jorden. Vår himmelske Fader och Jesus skapade människan till sin avbild (Mose 2:26–27).