Studiehjälpmedel
Messias


Messias

En form av ett arameiskt och hebreiskt ord som betyder ”den smorde”. I Nya testamentet kallas Jesus för Kristus, vilket är den grekiska motsvarigheten till Messias. Det betyder den smorde Profeten, Prästen, Konungen och Befriaren vars ankomst judarna ivrigt väntade på.

Många judar väntade bara på en befriare från romersk ockupation och på en stor nationell blomstringstid. När så Messias kom, förkastades han av ledarna och många andra. Endast de ödmjuka och trofasta kunde i Jesus från Nasaret se den sanne Kristus (Jes. 53; Matt. 16:16; Joh. 4:25–26).