Studiehjälpmedel
Ordinera, ordination


Ordinera, ordination

Att ge eller förläna myndighet eller ämbete. För att utöva myndighet i Herrens kyrka måste en person vara kallad av Gud genom profetia och genom handpåläggning av dem som har myndighet till det (TA 1:5). Även om en person kan få myndighet genom ordination, utövar han den under ledning av dem som innehar nycklarna till just den myndigheten.