Studiehjälpmedel
Krönikeböckerna


Krönikeböckerna

Två böcker i Gamla testamentet. Där ges en kortfattad historik över händelser från skapelsen fram till den kungörelse från Koresh som tillät judarna att återvända till Jerusalem.

1 Krönikeboken

Kapitel 1–9 innehåller släkttavlor från Adam till Saul. Kapitel 10 berättar om Sauls död. Kapitel 11–22 tar upp händelser i samband med Davids regeringstid. Kapitel 23–27 berättar att Salomo gjordes till kung och om hur leviterna organiserades. Kapitel 28 berättar om Davids befallning till Salomo att bygga ett tempel. Kapitel 29 berättar om Davids död.

2 Krönikeboken

Kapitel 1–9 tar upp händelser i samband med Salomos regeringstid. Kapitel 10–12 berättar om Salomos son Rehabeams regeringstid, under vilken Israels förenade kungarike delades i norra och södra riket. Kapitel 13–36 beskriver olika kungars regeringstider fram tills att Juda rike tas till fånga av Nebukadnessar. Boken slutar med Koresh påbud att de fångna, Judas barn, kunde återvända till Jerusalem.