Studiehjälpmedel
Rykten


Rykten

Satan sprider rykten och stridigheter – ibland delvis grundade på sanningen – för att vända människor mot Gud och allt gott (Hel. 16:22; JS–H 1:1). Ett av tecknen på Jesu Kristi andra ankomst är att människor ska höra stridslarm och krigsrykten (Matt. 24:6; L&F 45:26; JS–M 1:23).