Studiehjälpmedel
Tvättning, tvättningar, tvätta


Tvättning, tvättningar, tvätta

Att rena, fysiskt eller andligt. Symboliskt kan en ångerfull person bli renad från ett liv, nedtyngt av synd och dess följder, genom Jesu Kristi försoningsoffer. Vissa tvättningar utförda genom vederbörlig prästadömsmyndighet är heliga förrättningar.