Studiehjälpmedel
Fruktan


Fruktan

Fruktan kan ha två betydelser: 1) att frukta Gud är att känna vördnad och djup respekt för honom och att lyda hans bud; 2) att frukta människor, dödlig fara, smärta och ondska är att vara rädd och bäva för sådant.

Gudsfruktan

Fruktan för människor