Studiehjälpmedel
Ödmjuk, ödmjukhet


Ödmjuk, ödmjukhet

Gudfruktig, rättfärdig, saktmodig, läraktig och tålmodig i lidande. De ödmjuka är villiga att följa evangeliets lära.

Att vara undergiven och läraktig, eller att ha ett undergivet och läraktigt sinnelag. Ödmjukhet innefattar att erkänna sitt beroende av Gud och en önskan att underkasta sig hans vilja.