Studiehjälpmedel
Härskarornas Herre


Härskarornas Herre

Ett annat namn på Jesus Kristus. Han regerar över himlens och jordens härskaror och leder de rättfärdiga i kampen mot ogudaktighet (L&F 29:9; 121:23).