Studiehjälpmedel
Alfa och Omega


Alfa och Omega

Alfa är den första bokstaven i det grekiska alfabetet, omega är den sista. De är också namn på Jesus Kristus och används som symboler för att visa att Kristus är både början och slutet (Upp. 1:8; L&F 19:1).